6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

V případě smrti se společné jmění manželů zruší a poté rozdělí na dvě části. Pozůstalý manžel nebo manželka získá jednu polovinu a druhá polovina je určena dědicům zesnulého manžela či manželky. Pozůstalý z manželů je však také dědicem a jeho práva se liší v závislosti na ostatních dědicích (§ 756 a násl. OZ). Pokud zesnulý zanechal potomky, pozůstalý manžel či manželka zdědí užívací právo k celé pozůstalosti nebo vlastnictví čtvrtiny pozůstalosti (§ 757 OZ). Pokud po zesnulém zůstali jeho rodiče, každý z nich zdědí čtvrtinu pozůstalosti a zbytek připadá pozůstalému manželovi či manželce (§ 757-1 OZ). Pokud po zesnulém nezůstanou ani potomci ani rodiče, zdědí pozůstalý manžel či manželka celou pozůstalost (§ 757-2 OZ).