8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Neregistrovaná partnerství (soužití) jsou uvedena v § 515-8 OZ, nejsou však upravena.

Registrovaná partnerství (civilní partnerství) upravuje § 515-1 OZ a násl. Tato partnerství je možno uzavřít, nejsou však určena výlučně osobám stejného pohlaví.

Civilní partneři jsou společně a nerozdílně odpovědní za dluhy vytvořené jedním z partnerů s cílem zajistit „každodenní potřeby“ (§ 515-4 OZ).

Každý z partnerů může svobodně spravovat svůj majetek a zůstává odpovědný za své osobní dluhy. Majetek, jehož vlastnictví není stanoveno, se považuje za společné vlastnictví (§ 515-5 OZ). Partneři mohou také stanovit, že majetek získaný v průběhu partnerství je společným jměním (§ 515-5-1 OZ).