9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Řecké soudy mají pravomoc rozhodovat o sporech týkajících se manželů různé národnosti tam, kde tak stanoví mezinárodní právo soukromé, jinými slovy, kde má případ podstatnou vazbu na Řecko.

Obecně jsou řecké soudy příslušné tehdy, když má žalovaný své trvalé bydliště v Řecku. Pokud žalovaný nemá trvalé bydliště v Řecku ani v zahraničí, bude příslušnost soudu dána podle místa jeho pobytu (čl. 3 a 22 a následující občanského soudního řádu).

V případě manželských sporů je dána příslušnost soudu podle posledního místa pobytu manželů (čl. 39 občanského soudního řádu). Pravomoc řeckých soudů je vždy dána u osob s řeckou národností (čl. 611 a 612 občanského soudního řádu).