7 Obsahuje Váš zákoník zvláštní úpravu majetkoprávních poměrů manželů rozličných národností?

Maďarské právo nemá speciální režim majetkových poměrů pro manžele různých národností.