4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

Nepoužije se, protože podle irského práva nelze zvolit režim majetkových poměrů v manželství. Není povinnost registrovat manželskou smlouvu a neexistuje žádný rejstřík manželských smluv.