6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

Úmrtí jednoho z manželů vede k zániku majetkového režimu v manželství s důsledky uvedenými v otázce č. 5. Pozůstalý manžel má dále nárok na díl majetku zůstavitele podle dědického zákona.