9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Soudy mají výlučnou příslušnost. Příslušnost italských soudů se obecně určuje podle domicilu žalovaného (domicil osoby je místo, kde má tato osoba hlavní centrum svého podnikání a zájmů; čl. 43 OZ) nebo jeho trvalého bydliště (trvalé bydliště je místo, kde osoba obvykle žije; čl. 43 OZ) v Itálii (čl. 3 zákona č. 218 ze dne 31.5.1995).

V případech anulování nebo zrušení manželství, osobní rozluky a zániku manželství je příslušnost italských soudů dána i v případě, že jeden z manželů je italským občanem nebo manželství bylo uzavřeno v Itálii (čl. 32 zákona č. 218 ze dne 31.5.1995).