7 Obsahuje Váš zákoník zvláštní úpravu majetkoprávních poměrů manželů rozličných národností?

Ne, lotyšské právo nezná žádný speciální majetkový režim pro manžele různých národností.