9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Všechny občanskoprávní spory bude rozhodovat soud. Budou projednávány obvodním (městským) soudem, s výjimkou záležitostí, které bude ve shodě se zákonem projednávat krajský soud.

Pokud se během rozvodového řízení projednává vypořádání majetku, obecně bude dána příslušnost soudu, v jehož obvodu má trvalé bydliště žalovaný (čl. 26 odst. 1 lotyšského občanského soudního řádu).

Pokud se ve vzájemných vztazích dotčených států používá nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, příslušnost lotyšských soudů bude dána ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení.