9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Soudy Litevské republiky mají příslušnost v rodinných věcech za předpokladu, že alespoň jeden z manželů je občanem Litevské republiky nebo nemá žádné občanství, avšak má domicil v Litevské republice (čl. 784(1) občanského soudního řádu Litevské republiky (dále jen OSŘ)). Jestliže oba manželé mají domicil v Litevské republice, jejich rodinné věci budou projednávány výhradně soudy Litevské republiky (čl. 784(2) OSŘ). Soudy Litevské republiky budou mít příslušnost nad rodinnými věcmi i tehdy, pokud oba manželé mají cizí národnost, ale mají domicil v Litevské republice (čl. 784(3) OSŘ).

Pouze soudy Litevské republiky mají výlučnou příslušnost pro projednávání případů spojených s nemovitým majetkem nacházejícím se na území Litevské republiky (čl. 786 OSŘ).

Případ bude projednáván soudem, v jehož obvodu je místo pobytu žalovaného (čl. 26 a 29 OSŘ).