6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

Pokud zůstavitel zanechal děti a jejich potomky, jeho pozůstalý manžel má nárok na získání, není-li specifikováno jinak v poslední vůli nebo dle jeho volby, buď nejmenšího podílu přiděleného manželskému dítěti, pokud ovšem není menší než jedna čtvrtina majetku, nebo přírůstku nemovitého majetku obývaného manžely společně a k němu patřícího vybavení, pokud zůstavitel vlastnil majetek sám nebo společně s pozůstalým manželem (článek 767-1 CC).

Pokud zůstavitel nemá žádné děti a jejich potomky, jeho pozůstalý manžel má nárok na získání, není-li specifikováno jinak v poslední vůli, celého majetku s úplným vlastnictvím (článek 767-2 CC).

Složení majetku a dokonce jeho samotná existence může být ovlivněna existencí manželské smlouvy.