8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Dne 1. listopadu 2004 vstoupil v účinnost Zzákon ze dne 9. července 2004 (Mém. P. 2019 et seqq., Parl. Doc. no. 4946) o právních účincích některých partnerství .
Partneři, kteří uzavřeli prohlášení o partnerství, si mohou určit majetkové dopady partnerství na základě písemné smlouvy uzavřené mezi nimi. Tuto smlouvu lze uzavřít či změnit kdykoli. Zmínka o smlouvě nebo dodatku je zaslána úřadu veřejného žalobce do tří pracovních dnů (článek 6 zákona z roku 2004).

Pokud však neexistuje smlouva, prohlášení o partnerství zakládá práva a závazky mezi partnery, které jsou v mnoha ohledech podobné jako u manželů. Výše uvedená ustanovení se týkají pouze partnerství deklarovaných podle článku 3 tohoto zákona (článek 1 zákona z roku 2004). Neexistují speciální ustanovení týkající se majetkového režimu neregistrovaných nemanželských svazků.
Zákon z  roku 2004 byl nedávno novelizován zákonem ze dne 3. srpna 2010(Mém. P. 2190, Parl. Doc. no. 5904), jehož článek 4-1 uznává partnerství uzavřená v zahraničí a dovoluje jim požívat stejných výhod, jaké jsou uděleny lucemburským partnerstvím.