6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

To závisí na tom, zda byla manželem či manželkou před smrtí sepsána závěť nebo ne. Manželé se mohou v závěti navzájem určit za univerzální dědice celého svého majetku. V tomto případě si může potomek zemřelého manžela či manželky činit nárok na část, kterou mu zákon přiznává (i když se to téměř nikdy neděje). V případě, že zesnulý nesepíše závěť a zanechá po sobě potomka, děti (nebo jejich potomci, jsou-li již v době úmrtí manžela nebo manželky samy mrtvé) získají polovinu majetku, zatímco druhá polovina je převedena na pozůstalého manžela (čl. 808 odst. 1 OZ).Pozůstalý manžel má také právo i nadále žít v jejich hlavním společném domově (čl. 633 OZ). Pokud zesnulý po sobě nezanechal žádné děti nebo jiné potomky, stává se pozůstalý manžel jediným dědicem (čl. 810 OZ).