9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Mimo působnost nařízení EU 2201/2003jsou maltské soudy příslušné v rozvodovém řízení, pokud měl ke dni podání žádosti o rozvod u příslušného civilního soudu alespoň jeden z manželů bydliště na Maltě nebo pokud měl alespoň jeden z manželů trvalé bydliště na Maltě po dobu jednoho roku bezprostředně před podáním žádosti o rozvod.