5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

Společné jmění zanikne rozvodem (viz čl. 1:99 BW). V zásadě mají oba manželé nárok na jednu polovinu majetku. Po ukončení společného jmění může každý z manželů požádat o vrácení svých šatů, šperků, vybavení pro výkon povolání či podnikání, dokladů a předmětů sentimentální hodnoty, které patří rodině daného manžela či manželky (viz čl. 1:101 BW). Rozdělení majetku může stanovit rozvodová smlouva nebo soudce (viz čl. 3:185 BW). Lze o něj požádat kdykoliv (viz čl. 3:178 BW). Na základě doložky o vypořádání v manželské smlouvě musí mezi manželi v případě rozvodu také proběhnout vyrovnání (ve formě peněžní náhrady).

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Po rozvodu zůstává každý z bývalých manželů zodpovědný za celý společný dluh, který každý sám vytvořili v průběhu manželství. Po rozvodu manželství má druhý z bývalých manželů za tento dluh společnou a nerozdílnou odpovědnost. Věřitel může tento dluh uspokojit pouze z té části společného jmění, které náleží druhému z bývalých manželů. Dluh lze také vymáhat ze soukromého majetku bývalého manžela, který jej vytvořil, ale ne ze soukromého majetku druhého z bývalých manželů (viz čl. 1:102 BW.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

Rozdělení společného jmění lze provést rozdělením nepeněžních aktiv nebo vyplacením peněžní náhrady. O rozdělení lze požádat kdykoliv (viz čl. 3:178 BW).