6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

Jestliže je zvoleným režimem majetkových poměrů společné jmění, pak má pozůstalý manžel nárok na jednu polovinu bezpodílového společného jmění, zatímco druhá polovina je součástí pozůstalosti zesnulého. Pozůstalý manžel má v dědickém právu zvláštní postavení: pokud je dědicem spolu s dětmi, všechen majetek z pozůstalosti zesnulého podle zákona připadne právě tomuto manželovi  z důvodu povinnosti uhradit dluhy (viz čl. 4:13 BW a násl.). Pokud zesnulý v závěti pozůstalého manžela vynechá nebo pokud je pozůstalý manžel jinak v nouzi, může požadovat od dědiců právo na užívání bývalého společného domova manželů (viz čl. 4:28 a čl. 4:29 BW) a požádat i o právo na užívání jiného majetku (viz čl. 4:30 BW).