8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Výše uvedené se s příslušnými změnami použije i pro registrované partnery1 (viz čl. 1:80 písm. a) – 1:80 písm. g) BW). Pravidla mezinárodního práva soukromého jsou věcně odlišná, viz

1 V Nizozemsku mohou jednotlivci stejného či různého pohlaví společně vstupovat do manželství a uzavírat registrované partnerství.

čl. 10:70–10:85 BW. BW problematiku párů žijících v nesezdaném soužití nijak neupravuje. Tyto páry však mohou uzavřít smlouvu o soužití, která má obecně podobu veřejné listiny. Páry žijící v nesezdaném soužití si také v poslední vůli často vzájemně odkazují majetek.