4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

Manželské smlouvy musí být zapsány v Národním rejstříku manželských majetkových režimů vedeném Národní unií notářů Rumunska (Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România), v matrice vedené úřadem, kde bylo manželství uzavřeno, a v jiných veřejných rejstřících v závislosti na povaze majetku (obchodní rejstřík, katastr nemovitostí atd.).

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Kopie manželské smlouvy musí být uložena v Národním rejstříku manželských majetkových režimů, na matrice, jakož i v ostatních uvedených rejstřících.

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

Kdokoli může získat informace z Národního rejstříku manželských majetkových režimů a může požádat o vydání výpisu (§ 334 odst. 5 občanského zákoníku) bez nutnosti uvádět důvod.

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Proti manželské smlouvě mohou třetí strany vznášet námitky pouze tehdy, pokud byla evidována.