8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Registrované nebo neregistrované partnerství rumunské právo nezná, a tedy jej ani neupravuje.