9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Mimo působnost nařízení 2201/2003a v souladu s ustanoveními o mezinárodní příslušnosti rumunského zákona o mezinárodním právu soukromém č. 105/1992 mají rumunské soudy výlučnou příslušnost v otázkách zániku, prohlášení neplatnosti a zrušení manželství a v otázce ostatních sporů mezi manželi (kromě těch, které souvisejí s nemovitým majetkem nacházejícím se v zahraničí), pokud v den žádosti mají oba manželé domicil („domicilem“ se rozumí místo, které osoba prohlásí za své hlavní bydliště) v Rumunsku a jeden z nich je rumunský státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti. Rumunské soudy jsou také příslušné k řešení veškerých otázek souvisejících s nemovitostmi, které se nacházejí v Rumunsku.