4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

Na Slovensku není specifický rejstřík pro manželské smlouvy. Smlouvy ve formě veřejné listiny jsou evidovány v notářském centrálním registru notářských zápisů , který spravuje Notářská komora Slovenské republiky. Osoba, která je držitelem veřejné  listiny, si může na webové stránce Notářské komory ověřit její platnost a zjistit, zda byla listina vydána ve Slovenské republice, a jméno notáře, který ji vyhotovil. Obsah veřejné listiny není dostupný.