6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

Pokud jeden z manželů zemře, vypořádání společného jmění (které nebylo zahájeno soudním řízením) bude probíhat v dědickém řízení, které vede notář ve funkci soudního komisaře.

Poté, co pozůstalý manžel obdrží svou část ze společného jmění (obvykle získá polovinu), bude rovněž oprávněn dědit z majetku zůstavitele. Pokud pozůstalý manžel dědí spolu s potomky zůstavitele (např. dětmi), obdrží stejný podíl jako každé dítě. Pokud nejsou potomci a pozůstalý manžel dědí vedle rodičů zůstavitele, obdrží alespoň jednu polovinu majetku.