8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Slovenské právo nezná registrované či neregistrované partnerství.