9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Jde-li o rozvod, neplatnost manželství anebo o určení existence či neexistence manželství, bude příslušný soud obvodu, ve kterém měli manželé poslední společné bydliště, pokud v obvodu tohoto soudu bydlí alespoň jeden z manželů. Pokud není takový soud, je příslušný všeobecný soud žalovaného, a pokud neexistuje ani takový soud, pak všeobecný soud žalobce (§ 88 Občianskeho súdneho poriadku (OSP) – Občanský soudní řád). Všeobecný soud je soud obvodu, ve kterém má občan své bydliště a pokud nemá bydliště, pak soud obvodu, ve kterém má občan přechodný pobyt.

V otázce vypořádání společného jmění manželů nebo jiného majetku po rozvodu nebo zrušení společného nájmu domu bude příslušný soud, který rozhoduje o rozvodu. V otázce manželských záležitostí je dána mezinárodní příslušnost slovenských soudů, pokud alespoň jeden z manželů je občanem Slovenské republiky. Pokud ani jeden z manželů není slovenským občanem, příslušnost slovenského soudu je dána:

  • pokud tu má alespoň jeden z manželů pobyt a pokud se může rozhodnutí soudu uznat v domovských státech obou manželů, anebo
  • pokud alespoň jeden z manželů má ve Slovenské republice dlouhodobý pobyt, anebo
  • jde-li o neplatnost manželství, pokud zde manželé žijí. (§ 38 ZMPS)