8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Soužití se definuje jako dlouhodobý, manželskému svazku podobný vztah mezi dvěma heterosexuálními partnery, kteří by mohli uzavřít sňatek, pokud by si to přáli. To znamená, že jejich manželství nesmí bránit žádné právní překážky. Úprava majetkových vztahů pro partnery žijící ve společném soužití je stejná jako pro manžele. Společné jmění se tedy vytvoří stejným způsobem jako u manželských párů. Heterosexuální partneři se nemohou registrovat. Jelikož je téměř nemožné určit, kdy se vztah stává dlouhodobým, všechna aktiva získaná po začátku společného soužití tvoří společné jmění v případě, že jejich sňatku nebrání žádné právní překážky.

Homosexuální partneři mohou vstoupit do registrovaného partnerství, které má pro jejich vlastnické vztahy stejné důsledky jako manželství (zákon o registraci občanského partnerství osob stejného pohlaví).