9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

V souladu s obecnými pravidly pro určení příslušnosti mají slovinské soudy mezinárodní příslušnost pro spory týkající se jmění manželů v případě, že má odpůrce trvalé bydliště v Republice Slovinsko. Pokud žalovaný nemá trvalé bydliště v jiné zemi, může být příslušnost také založena na dočasném pobytu odpůrce ve Slovinsku (čl. 48 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním). Pokud se spory o jmění manželů týkají majetku, který se nachází v Republice Slovinsko, jsou Slovinské soudy příslušné i v případě, že odpůrce nemá bydliště v Republice Slovinsko. Pokud se většina majetku nachází v Republice Slovinsko a zbytek se nachází v zahraničí, může soud rozhodnout o majetku nacházejícím se v zahraničí pouze tehdy, když rozhoduje o majetku nacházejícím se v Republice Slovinsko a pouze tehdy, když s tím odpůrce souhlasí (čl. 67 zákon mezinárodním právu soukromém a procesním).