6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

V případě smrti se použijí pravidla stanovená v oddílech 2.3, 5.1 a 5.2, pokud jde o soupis, rozdělení a přidělení dluhů a majetku, s výjimkou toho, že podíl na majetku, který by připadl zemřelému, nyní připadne jeho dědicům. Může dojít k vyrovnání a pozůstalý manžel či manželka má nárok na užívací právo pozůstalého(usufructo viudal), které se může rozsahem lišit podle toho, zda pozůstalý manžel dědí společně s potomky nebo předky zesnulého nebo je jediným dědicem. Práva se primárně uspokojí majetkem, mohou se však také uspokojit v hotovosti (čl. 834-840 OZ). Podíl majetku, na nějž se vztahuje užívací právo, lze v závěti zvýšit (až do zákonného limitu).