7 Obsahuje Váš zákoník zvláštní úpravu majetkoprávních poměrů manželů rozličných národností?

Švédské právo nezná speciální majetkové režimy v manželství pro manžele různých národností.