7 Obsahuje Váš zákoník zvláštní úpravu majetkoprávních poměrů manželů rozličných národností?

Anglie/Wales

Ne.

Skotsko

Ne.