6 Hvilke konsekvenser har dødsfald?

Hvis det lovmæssige særeje er gældende under ægteskabet, fortsætter det også ved den ene ægtefælles død. Den efterladte ægtefælle har ret til den lovbestemte del af boet og til den lovbestemte arv på forhånd, hvor sidstnævnte dækker husholdningsartiklerne og retten til fortsat at bo i fællesboligen (§ 758 ABGB).
Hvis ægtefællerne har indgået en aftale om formuefællesskab inter vivos, bliver eksisterende gæld først fratrukket formuefællesskabet, og dette deles derefter i overensstemmelse med den aftalte fordeling eller, i tvivlstilfælde, i halvdele. Den efterladte ægtefælle modtager den ene halvdel, mens den anden halvdel indgår i boet efter den afdøde ægtefælle.

Konsekvenserne af en ægtefælles død i tilfælde af formuefællesskab ved dødsfald fremlægges under 3.1.