8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Det registrerede partnerskab er baseret på Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) og er forbeholdt homoseksuelle par. Ifølge § 27c IPRG kan registrerede partnere i en grænseoverskridende sammenhæng frit vælge den lovgivning, der skal anvendes. Ellers skal lovgivningen i den stat, hvor partnerskabet blev registreret, anvendes. De østrigske bestemmelser om formueretlige forhold mellem ægtefæller gælder også for det registrerede partnerskab (§ 1217 para 2 ABGB). Ejerboligejendomsfællesskabet under § 13 WEG og forbuddet mod overdragelse og behæftelse under § 364c ABGB er også gældende. Deling af partnernes aktiver til daglig brug samt partnernes opsparing sker i overensstemmelse med §§ 24-41 EPG, som er udformet på grundlag af §§ 81-98 EheG.
Der er ingen særlige bestemmelser om ejendomsret for ikke-registreret ikke-ægteskabeligt samliv og en analog anvendelse af §§ 81et seq EheG om deling af aktiver, når opløsning af ægteskabet er blevet afvist i retsafgørelser. De generelle bestemmelser i lov om forpligtelser og formueret anvendes. There are no special property rights provisions for unregistered extra-marital cohabitations, and an analogous application of §§ 81et seq EheG on the property division after dissolution of the marriage has been rejected by the legal practice. The general provisions of the law of obligations and of property law are applied.