9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

Deling af aktiverne efter en skilsmisse i henhold til §§ 81et seq EheG og §§ 24et seq EPG tælles blandt de ikke-påklagede ægteskabelige forhold. Østrigske domstole har international jurisdiktion for sådanne domsforhandlinger, hvis en ægtefælle/partner er af østrigsk nationalitet eller har sit sædvanlige opholdssted i landet (§ 114a para 4 Jurisdiktionsnorm, JN). Både saglig kompetence og lokal jurisdiktion indehaves af den distriktsdomstol (§ 104a JN), i hvis distrikt ægtefællerne/partnerne sidst havde deres fælles sædvanlige opholdssted, subsidiært distriktsdomstolen for den sagsøgtes sædvanlige opholdssted (§§ 114a para 1 i forening med 76 para 1 JN). Hvis en skilsmisseproces allerede er verserende for retten, og høringerne i første instans endnu ikke er afsluttet, har denne domstol også jurisdiktion for deling af de fælles aktiver (§§ 114a para 3 i forening med 76 para 1 JN).