3 Hvordan kan ægtefællerne organisere deres formueretlige forhold?

3.1. Hvilke bestemmelser kan ændres af en aftale, og hvilke kan ikke? Hvilke formueretlige forhold mellem ægtefæller kan vælges?

Ægtefællerne har mulighed for at vælge de formueordning gennem en ægtepagt. Som alternative former for formueordning mellem ægtefæller indeholder belgisk lov muligheden for særeje og fuldstændigt formuefællesskab. Endvidere har ægtefællerne mulighed for at regulere deres formueordning i ægteskabet som de vil, når blot de ikke bestemmer noget, der er i strid med offentlig orden eller med ærbarhed (art. 1387 CC).

Særejereglerne (art. 1466 - 1469 CC) omfatter kun to formuer: den ene ægtefælles formue og den anden ægtefælles formue. Hver ægtefælles indkomst forbliver særeje, således at de hver især kan disponere over deres indkomst. Det betyder imidlertid ikke, at ægtefæller, som har valgt særeje, ikke kan eje noget i fællesskab. Dog vil de aktiver, de råder over i fællesskab, ikke være "fælleseje" men derimod "sameje". Det vil sige, at de almindelige regler om sameje finder anvendelse (art. 577-2 CC). Den særlige status for familiens bopæl anerkendes også under denne ordning.

Ifølge reglerne om fuldstændigt formuefælles (Art. 1453 CC) er der i det væsentlige kun én fælleformue. Uanset hvordan aktiverne erhverves, tilhører de altid de to ægtefæller som fællesformue.

3.2. vad er de formelle krav, og hvem skal jeg kontakte?

Ægtepagten er en formbundet aftale. Ægtepagter, der indgås inden ægteskabets indgåelse og ændringer (ændringer i formueordningen eller overgang til en anden ordning) i forhold til det aftalte eller til lovens formueordning, skal oprettes i et officielt bekræftet dokument (art. 1392 CC).

3.3. Hvornår kan aftalen sluttes, og hvornår træder den i kraft?

En ægtepagt, der oprettet inden ægteksabets indgåelse, træder i kraft ved ægteskabets indgåelse (art. 1391 CC). Ægtefæller, som ikke har oprettet ægtepagt, er fra dagen for deres borgerlige ægteskab omfattet af lovens ordning, som er akkvisitionsfællesskab alene for formue erhvervet efter ægteskabets indgåelse. Ægtefællerne kan ved gensidig aftale ændre (ændre eller overgå til en anden) formueordningen mellem dem under ægteskabet ved et officielt bekræftet dokument. Se 2.1 og 3.4.

3.4. Kan en eksisterende aftale ændres af ægtefællerne? Hvis ja, under hvilke omstændigheder?

Ægtefællerne kan ved gensidig aftale ændre (ændre eller overgå til en anden) formueordningen mellem dem under ægteskabet. Ændringen må ikke være i strid med præceptive regler og må ikke være til skade for families eller tredjeparters interesser. Hvis det kræves af den ene ægtefælle, udarbejdes der før ændringen af formuerorningen en liste over al ægtefællernes løsøre og fast ejendom samt gæld. Der kræves en notarbekræftet liste, hvis ændringen af de formueordningen fører til opløsning af de tidligere ordning (art. 1394 CC).