8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

For registrerede partnerskaber (i belgisk ret: samlevende l�gale/wettelijke samenwoning), beholder hver part de aktiver, som vedkommende kan dokumentere ejendomsret til. Der opstår sameje om aktiver, som ingen af de to parter kan dokumentere ejendomsret til (art. 1478 CC). I tilfælde af uregistrerede partnerskaber (i belgisk ret: cohabitation de fait/feitelijke samenwoning), findes der kun partnernes særskilte formuer.

For hver gældspost, som stiftes af den ene af de registrerede partnere med henblik på samlivet, hæfter den anden part også personligt og direkte art. 1477 CC). Dette er ikke tilfældet i et uregistreret partnerskab.

Hvis den ene part dør, får den overlevende part i det registrerede partnerskab brugsretten til den faste ejendom, som tjener som familiens fælles bopæl samt indboet (art. 745octies CC). Dette er ikke tilfældet i et uregistreret partnerskab.

Registrerede partnere kan regulere deres partnerskab på grundlag af en aftale. I henhold til artikel 1478 i fine CC skal en sådan aftale oprettes som en notarialakt.