4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

Formueforholdet skal registreres.

4.1. Findes der et eller flere registre over formueretlige forhold i dit land? Hvor?

Der findes et centralt elektronisk register hos Registeragenturet (Art. 19 FC).

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

Ægtepagter samt ægtefællernes anvendte formueforhold skal registreres.

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Registret er offentligt. For referencer og attester fra registret tages et gebyr i henhold til tarif vedtaget af ministerrådet (Art. 19, par. 4 FC).

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

Over for tredjeparter anvendes den legale ordning om formuefællesskab, såfremt ingen anden ordning er registreret (Art. 20 FC).