9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

Ægteskabssager falder under de bulgarske domstoles kompetence, såfremt en af ægtefællerne er bulgarsk statsborger eller har normalt opholdssted i Bulgarien. Under samme artikel 7 i CPIL har de bulgarske domstole kompetence i sager om person- og formueforhold mellem ægtefæller.

Den kompetente regionale domstol er domstolen i den region, hvor tiltalte har normalt opholdssted (Art. 105 i civilprocesloven).