1 Hvilken lovgivning gælder?

1.1. Hvilken lovgivning er gældende for et ægtepars aktiver? Hvilke kriterier/regler bruges til at bestemme, hvilken lovgivning der er gældende? Hvilke internationale konventioner skal respekteres med hensyn til bestemte lande?

Formueforhold mellem ægtefæller hører under lovgivningen i det land, hvor begge ægtefæller har statsborgerskab. I tilfælde af at ægtefællerne ikke har samme statsborgerskab, gælder loven i det land, hvor begge ægtefæller har fælles normalt opholdssted. Hvis ægtefællerne ikke har samme statsborgerskab eller ikke har fælles normalt opholdssted i samme land, anvendes reglerne i det land, hvor ægtefællerne senest havde fælles opholdssted. Hvis det på baggrund af disse regler ikke kan afgøres, hvilken lov, der er gældende, anvendes kroatisk lovgivning (art. 36 i lov om international privatret).

Hvis et ægtepar har indgået en aftale angående deres formueforhold, gælder den lov, som fandt anvendelse for deres formueforhold på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået.

Kroatien har ikke tiltrådt Haagerkonventionen af 1978 om lovvalg i forbindelse med formueforhold mellem ægtefæller.

Kroatien har underskrevet bilaterale konventioner om international retshjælp, som indeholder lovkonfliktsregler om ægteskabelige formueforhold, med Tjekkiet, Ungarn, Mongoliet, Polen, Rumænien, Den Russiske Føderation og Slovakiet (se http://www.mprh.hr/bilateralna-suradnja-01).

1.2. Har ægtefællerne mulighed for at vælge den lovgivning, der skal være gældende? Hvis dette er tilfældet, hvilke principper styrer så dette valg (f.eks. de love, der kan vælges, formelle krav, tilbagevirkende kraft)?

Kroatisk lovgivning indeholder ikke i sig selv bestemmelser om et sådant lovvalg, så hvis begge ægtefæller er kroatiske statsborgere, gælder et sådan lovvalg ikke. Dog gælder det, at hvis den ene ægtefælle er statsborger i et andet land, og hvis den lov, som i første omgang var gyldig for den pågældende ægtefælles formueforhold (den lov som fandt anvendelse på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået), indeholder muligheden for et sådant lovvalg, kan ægtefællerne foretage lovvalg (art. 37 i lov om international privatret), så længe effekten af dens anvendelse ikke er i modstrid med grundlæggende retsprincipper (Forfatningen) i Republikken Kroatien (art. 4 i lov om international privatret).