4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

Efter kroatisk lovgivning er det ikke obligatorisk at registrere en ægtepagt.