9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

I overensstemmelse med gældende retsregler har kroatiske domstole international domsmyndighed i tilfælde, hvor sagsøgte har sit normale opholdssted i Republikken Kroatien (art. 46, stk. 1 i lov om international privatret).

Kroatiske domstole har ligeledes international domsmyndighed i stridsmål om ægteskabelige formue i tilfælde, hvor sagsøgte ikke har sit normale opholdssted i Republikken Kroatien, men hvor sagsøger på tidspunktet for påbegyndelse af retslige tiltag har sit normale eller midlertidige opholdssted i Republikken Kroatien (art. 59, stk. 1 i lov om international privatret).

Hvis størstedelen af ejendommen befinder sig i Kroatien og resten befinder sig i udlandet, kan retten kun træffe afgørelse angående den ejendom, som er i udlandet, hvis den træffer afgørelse om den ejendom, som befinder sig i Kroatien, og kun hvis sagsøgte indvilliger (art. 59, stk. 2 i lov om international privatret).

Dog har kroatiske domstole eksklusiv domsmyndighed vedrørende stridsmål omkring retten til at disponere over fast ejendom beliggende på Republikken Kroatiens område (art. 56 i lov om international privatret).

Ægtefæller kan kun indgå aftale om en udenlandsk domstols domsmyndighed, hvis den ene af ægtefællerne er statsborger i et andet land, og hvis der ikke er tale om et tilfælde af eksklusiv domsmyndighed for kroatiske domstole.

Ægtefæller kan indgå aftale om kroatiske domstoles domsmyndighed, hvis mindst den ene af ægtefællerne er kroatisk statsborger (art. 49, stk. 2 i lov om international privatret).