3 Hvordan kan ægtefællerne organisere deres formueretlige forhold?

3.1. Hvilke bestemmelser kan ændres af en aftale, og hvilke kan ikke? Hvilke formueretlige forhold mellem ægtefæller kan vælges?

Ægteskabelige aftaler i form af særejeaftaler mellem ægtefæller er ikke gyldige, eller i det mindste ikke bindende, under cypriotisk lov. Det samme gælder enhver overenskomst om fremtidige aftaler vedrørende formuefællesskab, som er udfærdiget mellem ægtefællerne, efter ægteskabet er indgået, men før separation. Det er udelukkende, efter ægtefællerne er blevet separeret, at kravet om bidrag til stigning af formuefællesskabet som bestemt i Lov 232/91, § 14 (jf. 5.1) kan imødekommes. Således er ingen særejeaftaler eller aftaler om fordeling af formuefællesskabet bindende for ægtefællerne, hvis de er udfærdiget inden ægtefællernes separation, og der vil blive set bort fra dem ved familieretsdomstolen. Det skyldes, at bestemmelserne i Lov 232/91 er af forpligtende karakter og ikke kan undermineres af private aftaler, som er underskrevet parterne imellem (antagelig under tvang), og som enten indskrænker eller tilsidesætter den rettighed, som er garanteret i Lov 232/91, § 14. Derfor kan særejeaftaler kun udfærdiges, efter parterne er separeret og ikke før. Efter separation kan parterne imidlertid frit afvikle deres formuefællesskab, uden at familieretsdomstolen inddrages.

3.2. vad er de formelle krav, og hvem skal jeg kontakte?

Der er ingen formelle krav som sådan til aftaler om formuefællesskab indgået uden for rettens domsmyndighed. Imidlertid kan uafhængig juridisk rådgivning og fremlæggelse af økonomiske forhold betragtes som udslagsgivende faktorer for en aftales gyldighed, alt efter omstændighederne.

3.3. Hvornår kan aftalen sluttes, og hvornår træder den i kraft?

Jf. 3.1.

3.4. Kan en eksisterende aftale ændres af ægtefællerne? Hvis ja, under hvilke omstændigheder?

Ja, så længe den udfærdiges efter parternes separation.