4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

Nej/ikke anvendelig for alt ovenstående.