5 Hvilke konsekvenser har skilsmisse/separation?

5.1. Hvordan deles aktiver (tinglige rettigheder)?

Hvis ægteskabet annulleres eller opløses, eller hvis parterne er blevet separeret, kan hver af parterne kræve sit bidrag til stigning af værdien af den anden ægtefælles formue. Især bestemmes det i Lov 232/91, § 14, at hvis en af ægtefællernes formue er steget i løbet af ægteskabet, og den anden ægtefælle har bidraget til stigningen, så kan den anden ægtefælle indlevere en formuefællesskabsansøgning til retten og kræve den del af formuen, som er blevet øget som resultat af hans eller hendes bidrag. Et sådant bidrag antages at udgøre en tredjedel af stigningen baseret på afbeviselig præsumption, medmindre det er bevist, at det er større eller mindre (jf. 2.2). Det anerkendes, at bidraget ikke kun kan være af økonomisk art. En ægtefælle, der tager sig af familiens mindreårige børn, driver ægtefællernes hushold og leverer moralsk støtte til sin ægtefælle, kan ligeledes betragtes som havende bidraget til stigningen i den anden ægtefælles formue.

Hvis ægtefællerne har erhvervet formue fra donationer, arv, testamentariske gaver eller andre frivillige kilder, tages dette ikke i betragtning i beregningen af, hvorvidt der har været en stigning i ægtefællernes formue.

5.2. Hvem hæfter for eksisterende gæld efter skilsmissen/separationen?

Se svar til 2.6.

5.3. Har en ægtefælle krav på en udligningsbetaling?

Nej, men se svar til 5.1.