9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

Familieretsdomstolene er de eneste kompetente myndigheder i stridsmål om formuefællesskaber. De har international domsmyndighed, så længe en af ægtefællerne har opholdt sig i Cypern i minimum tre måneder, inden begæringen om ægteskab registreres.