4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

4.1. Findes der et eller flere registre over formueretlige forhold i dit land? Hvor?

Der findes to registre over ægtepagter i Den Tjekkiske Republik:

 • Liste over love om formuefællesskab mellem ægtefæller – et offentligt elektronisk register
 • Register over love om formuefællesskab mellem ægtefæller – et ikke-offentligt elektronisk register.

Begge registre vedligeholdes, drives og administreres af Den Tjekkiske Republiks notarkammer.

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Liste over love om formuefællesskab mellem ægtefæller

Listen over love er beregnet til registrering af ægtepagter (eller aftaler, der ændrer sådanne pagter) og domme om ordninger om formuefællesskab mellem ægtefæller. Listen omfatter et indeks og en lovsamling.

Følgende data arkiveres i dette register:

 • de (fremtidige) ægtefællers fornavn, efternavn, fødselsdato og bopæl,
 • datoen for indgåelse og ikrafttræden af ægtepagten, specifikation af den aftalte ordning under civilloven og fornavn, efternavn og adresse af den civilretlige notar, der udarbejdede pagten om ordningen om formuefællesskab mellem ægtefæller, eller
 • datoen for udstedelse og ikrafttræden af dommen om ordningen om formuefællesskab mellem ægtefæller, dens sagsnummer, betegnelse på den domstol, der udstedte dommen, og en angivelse af, om domstolen annullerede eller fornyede ægtefællers fælleseje, indskrænkede dets aktuelle omfang eller ændrede ordningen om formuefællesskab mellem ægtefæller,
 • andre oplysninger, om nødvendigt.

 

Lovsamlingen indeholder en genpart af ægtepagten eller domstolsafgørelsen.

Ægtepagten registreres kun på Listen, hvis det er fastsat i ægtepagen, eller på anmodning af begge ægtefæller. Derimod er registrering af domme om ordningen om formuefællesskab mellem ægtefæller obligatorisk, uanset ægtefællernes ønsker.

Listen er offentlig, og Den Tjekkiske Republiks notarkammer offentliggør oplysninger, der er registreret på Listen, på en måde, der giver mulighed for fjernadgang. Enhver notar skal på enhvers anmodning udstede en kopi af ægtepagten eller domstolsbeslutningen fra lovsamlingen, eller udstede en bekræftelse af, at et sådant dokument ikke er registreret på Listen (afsnit 35j – 35l af lov nr. 358/1992 Coll. om notarer og deres aktiviteter ("Notarielle procedurer").

Register over love om formuefællesskab mellem ægtefæller

Også Registret over love er beregnet til registrering af ægtepagter (eller aftaler, der ændrer sådanne pagter) og domme om ordninger om formuefællesskab mellem ægtefæller.

Følgende data arkiveres i dette register:

 • de (fremtidige) ægtefællers fornavn, efternavn, fødselsdato og bopæl,
 • fornavn, efternavn og sæde for den civilretlige notar, hos hvem ægtepagten er deponeret (eller tilsvarende oplysninger om domstolsbeslutningen),
 • ægtepagtens sagsnummer og dato (eller tilsvarende oplysninger om domstolsbeslutningen),
 • datoen for registreringen.

Oplysningerne i Registret er kun tilgængelige for den civilretlige notar, der udarbejdede ægtepagten, samt for Den Tjekkiske Republiks notarkammer. Registret anvendes kun som kilde til information om ægtefællernes formueforhold i forbindelse med arvesagen efter den ene af ægtefællernes død. Efter anmodning fra den civilretlige notar, bemyndiget af domstolen til at handle som retskommissær i arvesager, oplyser notarkammeret den civilretlige notar om, hvorvidt en ægtepagt (eller flere pagter (aftaler)) indgået af den afdøde er blevet registreret og hos hvilken civilretlig notar den er deponeret, eller om en domstolsbeslutning om ordningen om formuefællesskab mellem ægtefæller er blevet registreret. Alle de ovennævnte data videregives til den civilretlige notar (afsnit 35d i Notarielle procedurer).

Liste over love om formuefællesskab mellem ægtefæller

Listen over love er beregnet til registrering af ægtepagter (eller aftaler, der ændrer sådanne pagter) og domme om ordninger om formuefællesskab mellem ægtefæller. Listen omfatter et indeks og en lovsamling.

Følgende data arkiveres i dette register:

 • de (fremtidige) ægtefællers fornavn, efternavn, fødselsdato og bopæl,
 • datoen for indgåelse og ikrafttræden af ægtepagten, specifikation af den aftalte ordning under civilloven og fornavn, efternavn og adresse af den civilretlige notar, der udarbejdede pagten om ordningen om formuefællesskab mellem ægtefæller, eller
 • datoen for udstedelse og ikrafttræden af dommen om ordningen om formuefællesskab mellem ægtefæller, dens sagsnummer, betegnelse på den domstol, der udstedte dommen, og en angivelse af, om domstolen annullerede eller fornyede ægtefællers fælleseje, indskrænkede dets aktuelle omfang eller ændrede ordningen om formuefællesskab mellem ægtefæller,
 • andre oplysninger, om nødvendigt.

Lovsamlingen indeholder en genpart af ægtepagten eller domstolsafgørelsen.

Ægtepagten registreres kun på Listen, hvis det er fastsat i ægtepagen, eller på anmodning af begge ægtefæller. Derimod er registrering af domme om ordningen om formuefællesskab mellem ægtefæller obligatorisk, uanset ægtefællernes ønsker.

Listen er offentlig, og Den Tjekkiske Republiks notarkammer offentliggør oplysninger, der er registreret på Listen, på en måde, der giver mulighed for fjernadgang. Enhver notar skal på enhvers anmodning udstede en kopi af ægtepagten eller domstolsbeslutningen fra lovsamlingen, eller udstede en bekræftelse af, at et sådant dokument ikke er registreret på Listen (afsnit 35j – 35l af lov nr. 358/1992 Coll. om notarer og deres aktiviteter ("Notarielle procedurer").

Register over love om formuefællesskab mellem ægtefæller

Også Registret over love er beregnet til registrering af ægtepagter (eller aftaler, der ændrer sådanne pagter) og domme om ordninger om formuefællesskab mellem ægtefæller.

Følgende data arkiveres i dette register:

 • de (fremtidige) ægtefællers fornavn, efternavn, fødselsdato og bopæl,
 • fornavn, efternavn og sæde for den civilretlige notar, hos hvem ægtepagten er deponeret (eller tilsvarende oplysninger om domstolsbeslutningen),
 • ægtepagtens sagsnummer og dato (eller tilsvarende oplysninger om domstolsbeslutningen),
 • datoen for registreringen.

Oplysningerne i Registret er kun tilgængelige for den civilretlige notar, der udarbejdede ægtepagten, samt for Den Tjekkiske Republiks notarkammer. Registret anvendes kun som kilde til information om ægtefællernes formueforhold i forbindelse med arvesagen efter den ene af ægtefællernes død. Efter anmodning fra den civilretlige notar, bemyndiget af domstolen til at handle som retskommissær i arvesager, oplyser notarkammeret den civilretlige notar om, hvorvidt en ægtepagt (eller flere pagter (aftaler)) indgået af den afdøde er blevet registreret og hos hvilken civilretlig notar den er deponeret, eller om en domstolsbeslutning om ordningen om formuefællesskab mellem ægtefæller er blevet registreret. Alle de ovennævnte data videregives til den civilretlige notar (afsnit 35d i Notarielle procedurer).

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

Liste over love om formuefællesskab mellem ægtefæller

Hvis ægtepagten eller domstolsbeslutningen om ordningen om formuefællesskab mellem ægtefæller er registreret på Listen, kan parret påberåbe sig dem over for tredje parter, selv om disse ikke var fortrolige med deres indhold (afsnit 35, paragraf 1 i Notarielle procedurer).

Register over love om formuefællesskab mellem ægtefæller

Registreringer i Registret er ikke juridisk bindende. Registret tjener udelukkende til informationsformål.