6 Hvilke konsekvenser har dødsfald?

Ved arvesager vurderes de tidligere ægtefællers formuerettigheder og –forpligtelser i overensstemmelse med den formueordning, der eksisterede mellem dem (d.v.s. enten lovmæssig ordning, kontraktlig ordning eller ordning etableret ved en domstolsbeslutning) samt i overensstemmelse med de anvisninger (testamente), der blev givet af den afdøde ægtefælle om vedkommendes formue i tilfælde af vedkommendes død. Om nødvendigt anvendes de principper for opdeling af formue ved domstolen, der er nævnt i afsnit 5.1. Den overlevende ægtefælle og arvingerne kan dog aftale noget andet (afsnit 764, paragraf 1 i civilloven).

Den afdødes del af det afsluttede og delte fælleseje (som regel halvdelen af det afsluttede fælleseje) indgår i vedkommendes bo (sammen med vedkommendes personlige ejendom), som er genstand for arven. Den overlevende ægtefælle og den afdødes børn arver i første arverækkefølge lige andele (afsnit 1635, paragraf 1 i civilloven).