4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

4.1. Findes der et eller flere registre over formueretlige forhold i dit land? Hvor?

Pagter om separat formue mellem ægtefæller skal registreres i Personbogen, der varetages af Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro (Telefon: 99685800, Fax: 99685801, www.tinglysning.dk).

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

Pagten registreres i sin helhed, inklusive oplysninger om de aktiver, der skal omfattes af særeje.

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Alle oplysninger i Personbogen er offentligt tilgængelige.

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

Pagter om særeje er kun gældende, såfrem de er registreret.