8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

I henhold til Loven om registreret partnerskab kan to personer af samme køn indgå registreret partnerskab.

I mangel af en aftale, der angiver andet, finder de samme bestemmelser anvendelse på et registreret partnerskab som på et ægteskab.

Dog kan de retlige bestemmelser, der kun gælder for personer af et bestemt køn, ikke anvendes på registrerede partnerskaber. Dette vedrører reglen om lovvalg nævnt i 1.1., der er betinget af den ene af ægtefællernes køn. Denne regel kan derfor ikke anvendes på registrerede partnerskaber.

Der forekommer ingen ensartet retspraksis vedrørende lovvalg for formueforhold i registrerede partnerskaber, men jurister foreslår, at de bør underlægges loven i landet for partnernes første fælles opholdssted, alternativt loven i det land, hvor partnerskabet blev registreret. Det foreslås desuden, at aftaler om lovvalg skal kunne anerkendes.

Den Nordiske Ægteskabskonvention finder ikke anvendelse på registrerede partnerskaber.

(Loven om registreret partnerskab, § 1 og §§ 3-4)