9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

Ansøgning om deling af fællesformue kan indgives til skifteretten (skifteretten er en del af byretten, en lokal domstol i Danmark), hvis en af partnerne bor i Danmark. Hvis mindst én af partnerne har forbindelse til Danmark, kan disse aftale, at en ansøgning om bodeling skal indgives der. Partnerne kan dog ikke indgå en sådan aftale på forhånd, da den kun kan indgås, såfremt der foreligger en tvist om bodeling ved skilsmisse eller separation.

En ansøgning om deling af den del af fællesformuen, der befinder sig i Danmark, må kun indgives der, såfremt de pågældende aktiver ikke er genstand for en bobehandling i et andet land.

(Lov om ægtefælleskifte m.v. § 4)

(Dødsboskifteloven, § 74)