4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

Hvis ægtefællerne ved ægteskabets indgåelse vælger enten tilvækstfællesskab eller fuldstændigt særeje, skal den myndighedsperson, der forestår vielsen, eller notaren indlevere en anmodning om registrering i formueordningsregistret.

Hvis der ikke vælges nogen formueordning, påhviler der ikke en forpligtelse til at foretage registrering i formueordningsregistret, og lovens regler om formuefællesskab anses for at gælde.

Hvis ægtefællerne opretter en ægtepart, bliver oplysninger om ægtepagtens indhold registreret i formueordningsregistret efter anmodning fra en ægtefælle på basis af en begæring, i hvilken ægtefællernes underskrifter skal være bekræftet af en notar.

Hvis formuefællesskabet eller tilvækstfællesskabet bringes til ophør ved rettens mellemkomst, skal retten sende en kopi af rettens afgørelse til Notarkammeret, således at der kan ske registrering i formueordningsregisteret.

4.1. Findes der et eller flere registre over formueretlige forhold i dit land? Hvor?

Republikken Estland har ét formueordningsregister, som føres af Notarkammeret.

(Den estiske lov om registrering af formueordning)

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

Følgende anføres på et registerkort: ægtefællernes personoplysninger, ændringer af ægtefællernes formuerettigheder, aflysninger eller ændringer af visse registreringer samt anvendelsen af estisk eller fremmed ret på ægtefællernes formuerettigheder.

I registermappen opbevares de dokumenter, der udgør grundlaget for registreringen (ægtepagter, domstolsafgørelser, begæringer om registreringer etc.).

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Alle har adgang til oplysningerne registreret på et kartotekskort i registeret over ægtepagter og få en udskrift deraf. Der gives adgang til data fra kartoteket og udskrift af dokumenterne deri, hvis der foreligger en legitim interesse.

Det antages, at ægtefæller, notarer, fogeder, kuratorer, retter og myndigheder med tilsynsbeføjelse har en legitim interesse.

Der kan fås adgang til oplysningerne indeholdt i registeret over ægtepagter hos en notar og via det relevante websted. Når der gives adgang til oplysninger indeholdt i registeret over ægtepagter hos notaren, skal der betales et notargebyr i overensstemmelse med lov om notargebyrer.

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

Hvis ægtefællerne ændrer deres formueordning eller bringer den til ophør eller supplerer den (jf. 3.1), har dette kun retsvirkning i forhold til tredjepart, hvis ændringerne er registreret i formueordningsregistret, eller hvis tredjepart var bekendt med ægtepagtens eksistens.