6 Hvilke konsekvenser har dødsfald?

I tilfælde af arvefald uden testamente arver den længstlevende ægtefælle sammen med den afdøde ægtefælles slægtninge, og hans/hendes lod afhænger af den arveklasse, der er berettiget til at tage arv (slægtninge arver i tre arveklasser).

Hvis den længstlevende ægtefælle arver sammen med arvinger i første arveklasse (børn), er han/hun berettiget til en lige så stor del som børnene, men får mindst end en fjerdedel af boet.

Hvis den længstlevende ægtefælle arver sammen med arvinger i anden arveklasse (afdødes forældre og deres efterkommere, dvs. afdødes brødre og søstre), er han/hun berettiget til halvdelen af boet. Hvis den længstlevende ægtefælle arver sammen med arvingerne i anden arveklasse, er han/hun også berettiget til en forlods andel af boet (indbo fra det fælles hjem).

Hvis der ikke er nogle slægtninge i hverken første eller anden arveklasse, arver den længstlevende ægtefælle hele boet.

Ud andelen af boet har den længstlevende ægtefælle ret til at søge at opnå en personlig ret til at benytte den ejendom, der har tjent som fælles bolig.